Skip to Main Content

Omega Phi Alpha - UT


Farah Kamal
Farah Kamal

Farah gave to BASE

The organizer- Beth- was very nice!

Gave 1.80 hours on 09/29/2017 with Omega Phi Alpha - UT
Dimple Jariwala
Komal Desai
Riya Patel
Shreya Ghosh
Aisha Siddiqi
Nikita Bendre
Saira Zaman
Sierra Haq
Umakshi Hira
Dolly Patel
Komal Desai
Shreya Ghosh
Vaishnavi Kashyap